SIDAS Cloud

SIDAS Cloud, oferowany przez MADKOM SA, to nowoczesna i innowacyjna usługa chmurowa stworzona specjalnie dla samorządów, mająca na celu zwiększenie wydajności, bezpieczeństwa i efektywności zarządzania danymi oraz operacjami administracyjnymi. Usługa ta jest zgodna z projektem „Cyberbezpieczny Samorząd” i ma na celu poprawę efektywności działań samorządów na różnych poziomach administracyjnych, oferując bezpieczne, mobilne i łatwo dostępne środowisko IT. Jest kluczowym elementem transformacji cyfrowej dla samorządów, wzmacniając ich pozycję jako nowoczesnych, zorientowanych na obywatela instytucji​​.

Wprowadzenie usługi SIDAS Cloud przyczynia się do zwiększenia efektywności działań samorządów na poziomie gmin, powiatów i województ, usprawnienia procesów administracyjnych oraz poprawy obsługi mieszkańców poprzez zapewnienie bezpiecznego, mobilnego i łatwo dostępnego środowiska informatycznego. Ta innowacyjna platforma chmurowa staje się kluczowym elementem w kierunku transformacji cyfrowej w samorządach, przyczyniając się do wzmocnienia ich pozycji jako nowoczesnych i zorientowanych na obywatela instytucji. SIDAS Cloud zapewnia cyberberpieczeństwo zgodnie z założeniami projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd

Bezpieczeństwo danych

Elastyczność

Współpraca i dostęp

Mobilność i dostępność

Wsparcie techniczne

Usługa SIDAS Cloud zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, dzięki zastosowaniu zaawansowanych protokołów szyfrowania i systemów monitoringu. Dane samorządowe są przechowywane w zdecentralizowanym i redundantnym środowisku, co minimalizuje ryzyko utraty danych czy ataków związanych z bezpieczeństwem.

Platforma SIDAS Cloud pozwala samorządom na elastyczne dostosowanie zasobów chmurowych do swoich aktualnych potrzeb. To oznacza, że samorządy mogą łatwo zwiększać lub zmniejszać przestrzeń dyskową i moc obliczeniową w zależności od wymagań projektów czy liczby użytkowników.

Dzięki SIDAS Cloud, różne działy i jednostki samorządowe mogą sprawnie współpracować, udostępniając i aktualizując dane w czasie rzeczywistym. To pozwala na szybsze podejmowanie decyzji oraz lepszą koordynację działań w obrębie samorządu

Dzięki SIDAS Cloud, urzędnicy mogą uzyskać dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca i urządzenia, pod warunkiem posiadania połączenia internetowego. Ta elastyczność umożliwia wydajniejszą pracę, zwłaszcza w przypadku pracowników, którzy pracują zdalnie lub są często w terenie.

SIDAS Cloud oferuje kompleksowe wsparcie techniczne dla samorządów, w tym szkolenia dla personelu, aktualizacje oprogramowania i dostęp do pomocy technicznej w razie potrzeby.

Tylu naszych klientów poleciłoby systemy Madkom innym urzędom.

92%

Tylu użytkowników wysoko ocenia ergonomię naszych rozwiązań.

94%

Aktualności

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!