SaaS EZD RP – alternatywa dla wdrożeń on-premise

System EZD RP może zostać udostępniony Klientowi w dwóch wariantach. Pierwszym wariantem jest model on-premise, gdzie instalacja następuje w infrastrukturze Klienta. Drugim wariantem jest instalacja w usłudze chmurowej, zwanej SaaS EZD RP. Wykorzystanie usługi SaaS EZD RP eliminuje potrzebę posiadania zasobów serwerowych, a co za tym idzie ograniczane są koszty ponoszone na zakup infrastruktury technicznej, jej utrzymania czy też koszty obsługi informatycznej.