WZA / NWZA

WZA/NWZA

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Data publikacji

Rodzaj

Dokument

Opis

21/03/24

NWZA

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17/04/2024

Informacja

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo

Wzór pełnomocnictwa do udziału w ZWZA

Data publikacji

Rodzaj

Dokument

Opis

23/05/23

ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Madkom SA

Informacja

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo

Wzór pełnomocnictwa do udziału w ZWZA

Data publikacji

Rodzaj

Dokument

Opis

19 maja 2022

ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 czerwca 2022 r., na godzinę 10:00. ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 o zwołaniu ZWZA

19 maja 2022

ZWZA

Wzór pełnomocnictwa

19 maja 2022

ZWZA

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Data publikacji

Rodzaj

Rodzaj dokumentu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2021

Informacja o ogólnej liczbie głosów

2021

Wzór pełnomocnictwa

2021

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00.
ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

Data publikacji

Rodzaj

Rodzaj dokumentu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2020

Informacja o ogólnej liczbie głosów

2020

Wzór pełnomocnictwa

2020

Komunikat

2020

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2020

Informacja o ogólnej liczbie głosów

2020

Wzór pełnomocnictwa

2020

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 sierpnia 2020 r., na godzinę 10:00.
ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

Sprawozdania będące przedmiotem obrad zostały opublikowane dnia 25 maja 2020 (Raport bieżący nr 10/2020).

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2020 z dnia 27 maja 2020 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom S.A. na dzień 22 maja 2020 r., Zarząd Madkom SA _”Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

O nowym terminie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. Jednocześnie Zarząd Spółki zapewnia, iż porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 27 maja 2020 r., nie ulegną zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji daty odbycia Zgromadzenia.

 

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00.

ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

Data publikacji

Rodzaj

Rodzaj dokumentu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2019

Informacja o ogólnej liczbie głosów

2019

Wzór pełnomocnictwa

2019

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2019 r., na godzinę 13:00.

ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

Data publikacji

Rodzaj

Rodzaj dokumentu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał

2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

2018

Wzór pełnomocnictwa

2018

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 25 czerwca 2018 r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2018 r., na godzinę 10:00.

ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

Tytuł

Rok

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA

2017

Projekt uchwał ZWZA

2017

Informacja o ogólnej liczbie akcji

2017

Wzór pełnomocnictwa na ZWZA

2017

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 9:00.

ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98

Tytuł

Rok

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

2016

Projekty uchwał na WZA

2016

Informacja o ogólnej liczbie głosów,

2016

Wzór pełnomocnictwa na WZA,

2016

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał NWZA

2016

Informacja o ogólnej liczbie głosów,

2016

Wzór pełnomocnictwa na WZA,

2016

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 24 czerwca 2016 r.
Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r., na godzinę 14:00, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 25 lipca 2016 r.
Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 lipca 2016 r., na godzinę 14:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

Tytuł

Rok

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA

2015

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA

2015

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

2015

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA WZA

2015

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 12 czerwca 2015 r.
Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 czerwca 2015 r., na godzinę 09:00, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

Tytuł

Rok

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA

2014

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA

2014

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

2014

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZA

2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA na dzień 23 czerwca 2014r.
Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 2 lipca 2013, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

Tytuł

Rok

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA

2013

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA

2013

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

2013

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZA

2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA na dzień 2 lipca 2013r.
Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 2 lipca 2013, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje: