Ład korporacyjny

Madkom SA dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie komunikacji, przejrzystości i zarządzania. Fundamentami ładu korporacyjnego Madkom SA są m.in.: Dokumenty Informacyjne, Statut Spółki i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Informacje na temat polityki różnorodności

W Madkom obowiązuje przejrzysty proces rekrutacyjny, w którym zagwarantowano równość szans w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Zgodnie z naszymi zatrudnienie, ocena i promocja pracowników odbywać się może jedynie w oparciu o kryteria, takie jak kompetencje, doświadczenie i efektywność wykonywania obowiązków.

Dokumenty korporacyjne