Platforma Zamówień Publicznych

I miejsce SIDAS PZPSIDAS PZP najlepszym produktem roku 2021 w plebiscycie miesięcznika „It w Administracji’ !

SIDAS Platforma Zamówień Publicznych – https://sidaspzp.pl/ to kompleksowy system zamówień publicznych, który upraszcza łańcuch dostaw i odpowiada za pełną obsługę procesów zakupowych za pośrednictwem Internetu w ramach obecnie realizowane projektu e-Zamówienia. SIDAS PZP pozwala na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP zarówno dla Zamawiających z administracji publicznej jak i wszystkich Wykonawców.
System zamówień publicznych SIDAS PZP  posiada szereg funkcji i udogodnień. Obejmują one automatyzację wewnętrznych procesów zamówień, integrację z innymi systemami z grupy SIDAS (EZD, BUDŻET, BIP), system do automatycznej weryfikacji podpisów elektronicznych oraz  proces elektronicznego składania wniosków.

SIDAS PZP jako system do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu e-Zamówienia, daje odpowiednie narzędzia, zarówno po stronie wykonawcy w zakresie składania ofert, prowadzenia dialogu z zamawiającym oraz śledzenia i monitorowania przetargów, a także umożliwia działom zamówień publicznych skuteczną realizację ich zadań.

SIDAS PZP można nabyć w ramach projektu Cyfrowa Gmina i są to wydatki kwalifikowalne – skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wdrożenie SIDAS PZP w 6 etapach:

System Zamówień Publicznych

Dlaczego SIDAS PZP ?

Projekt e-Zamówienia

Cel projektu e-Zamówienia

SIDAS PZP to system obsługujący elektroniczne zakupy i sprzedaż towarów oraz usług za pośrednictwem platformy internetowej. Jest to narzędzie mające na celu poprawę przejrzystości i efektywności procesu zakupów oraz generowanie oszczędności dla zamawiających.

Nasz system sprawia, że proces jest znacznie bardziej wydajny; kupujący oszczędzają czas, a kierownictwo może łatwo uzyskać dostęp do danych zamówień i raportów.

Działy ds. Zamówień znajdują się w większości organizacji. Są odpowiedzialni za zakup surowców, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, utrzymanie obiektu, systemów informatycznych, sprzętu IT itp. Ważne jest, aby korzystali z odpowiedniego systemu i koncepcji projektu e-Zamówień, tak aby mogli zwiększyć wydajność i skuteczność całego procesu.

Celem projektu e-Zamówienia jest zapewnienie kompletności oraz spójności informacji o runku zamówień publicznych. System SIDAS PZP automatyzuje procedurę realizacji zamówień oraz eliminuje problemy związane z odległościami między dostawcami, a zamawiającymi.

Aktualności

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!