Platforma Zamówień Publicznych

System SIDAS Platforma Zamówień Publicznych (PZP) to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające wszechstronne prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych zarówno powyżej, jak i poniżej progu ustawowego zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1720 ze zm.). System oferuje zautomatyzowane procedury, które dopasowują się do specyfiki każdego zamówienia, zapewniając efektywność i zgodność z przepisami prawnymi. Dzięki dedykowanemu trybowi dla zamówień poniżej progu ustawowego, SIDAS PZP gwarantuje elastyczność i dostosowanie do indywidualnych regulaminów wewnętrznych organizacji.