Polityka prywatności

Madkom SA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Niniejsze Zasady zachowania poufności opisują sposób, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i udostępniamy je, aby umożliwić działanie witryny madkom.pl, zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować Użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.

 

Dane zbierane automatycznie

Madkom SA zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszej strony przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych jak też dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych (zgodnie z polityką Cookies – https://madkom.pl/cookie-policy/).

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku nawiązywania połączenia telefonicznego, może ono być nagrywane, o czym rozmówca będzie wcześniej zawsze poinformowany.

 

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania ze strony madkom.pl możesz skorzystać z formularza kontaktowego w celu złożenia zapytania, podjęcia współpracy, skorzystania z usług, złożenia reklamacji. W formularzu są podawane tylko podstawowe dane jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. W dalszym procesie udzielania odpowiedzi do przesłanego zapytania możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, jak np. numer telefonu kontaktowego. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług. Brak podania niezbędnych danych może uniemożliwić wykonanie czynność, której te dane dotyczyły.

 

Dane osobowe – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MADKOM SA z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@madkom.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zgodnie z polityką Cookies – https://madkom.pl/cookie-policy/), a w przypadku podania danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi oraz ewentualnego przekazywania informacji handlowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane do momentu odwołania zgody. Jeśli w ramach kontaktu zostaną podjęte działania zmierzające do zawarcia umowy, dane mogą być dalej wykorzystywane w celu utrzymywania kontaktów służbowych i realizacji umowy w związku z jej zawarciem i wykonywaniem w tym także wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W sytuacji, gdyby powstał spór dotyczący umowy łączącej strony, dane mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych z umową.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Bezpieczeństwo

Dane osobowe podawane przez Państwa na tej stronie będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. W czasie zbierania Twoich danych osobowych komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane te przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem madkom.pl. i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

 

Odpowiedzialność

Madkom SA nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach madkom.pl, jak i tych, które umieszczają linki do strony madkom.pl

 

Zmiana polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Kontakt:

Madkom SA
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować poprzez formularz kontaktowy.