Polityka Prywatności

Madkom SA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Niniejsze Zasady zachowania poufności opisują sposób, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich i udostępniamy je, aby umożliwić działanie witryny madkom.pl, zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować Użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.

Dane zbierane automatycznie

Madkom SA zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszej strony przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych jak też dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych (zgodnie z polityką Cookies – https://madkom.pl/cookie-policy/).

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania ze strony madkom.pl możesz skorzystać z formularza kontaktowego w celu złożenia zapytania, podjęcia współpracy, skorzystania z usług, złożenia reklamacji. W formularzu są podawane tylko podstawowe dane jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. W dalszym procesie udzielania odpowiedzi do przesłanego zapytania możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, jak np. numer telefonu kontaktowego. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług. Brak podania niezbędnych danych może uniemożliwić wykonanie czynność, której te dane dotyczyły.

Dane osobowe – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MADKOM SA z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@madkom.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert, prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną czy kontaktu bezpośredniego w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera a, b i/lub f Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych m.in. dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skutecznego kontaktowania się.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe podawane przez Państwa na tej stronie będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. W czasie zbierania Twoich danych osobowych komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane te przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem madkom.pl. i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Odpowiedzialność

Madkom SA nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach madkom.pl, jak i tych, które umieszczają linki do strony madkom.pl.

Zmiana polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt:

Madkom SA
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować poprzez formularz kontaktowy.