Zarządzanie archiwum zakładowym w nowoczesnej administracji

SIDAS Archiwum Zakładowe (AZ) to narzędzie dla administracji publicznej umożliwiające łatwe zarządzanie archiwum zakładowym poprzez przeglądarkę internetową. System ten wspiera obsługę dokumentacji zgodnie z polskim prawodawstwem, w tym Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, umożliwiając pracę z dokumentami w formatach papierowym i elektronicznym.

sidas archiwum zakładowe zrzut ekranu