Doskonałe rozwiązania dla efektywnego zarządzania

Nasze produkty to klucz do efektywnego zarządzania, łącząc innowacyjne technologie z intuicyjnym designem. Dzięki nim codzienna praca staje się nie tylko łatwiejsza, ale i bardziej satysfakcjonująca.

Madkom produkty
Madkom usługi

Produkty

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS EZD to krok naprzód w świecie cyfrowej administracji. Rozwiązanie to umożliwia całościowe i efektywne zarządzanie informacją w organizacjach różnej wielkości.

Zarządzanie archiwum zakładowym w nowoczesnej administracji

SIDAS AZ to narzędzie dla administracji publicznej umożliwiające łatwe zarządzanie archiwum zakładowym poprzez przeglądarkę internetową. System ten wspiera obsługę dokumentacji zgodnie z polskim prawodawstwem, w tym Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, umożliwiając pracę z dokumentami w formatach papierowym i elektronicznym.

Planowanie i realizacja budżetu w jednostkach samorządowych

SIDAS BUDŻET to system zaprojektowany z myślą o jednostkach administracji samorządowej, który usprawnia planowanie i realizację budżetu zgodnie z obowiązującą Ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 15, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz towarzyszącymi jej aktami wykonawczymi.

Platforma Zamówień Publicznych

System SIDAS PZP to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające wszechstronne prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych zarówno powyżej, jak i poniżej progu ustawowego zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1720 ze zm.).

Biuletyn Informacji Publicznej

SIDAS BIP to specjalistyczny system informatyczny, który służy do efektywnego prowadzenia strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Jest to narzędzie obowiązkowe dla władz publicznych oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Cyfrowy Urząd

SIDAS CU, czyli Cyfrowy Urząd, to wygodna platforma internetowa, która ułatwia i przyspiesza wymianę dokumentacji elektronicznej między instytucjami publicznymi a sektorem niepublicznym. Dzięki tej platformie, zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jak i inne instytucje niepubliczne mogą bez problemu komunikować się z urzędami.

Portal Rezerwacji Wizyt

SIDAS PRW (portal rezerwacji wizyt) to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia łatwe, szybkie i wygodne umawianie wizyt za pomocą przeglądarki internetowej. Narzędzie to wspiera nowoczesne podejście do obsługi klienta zapewniając wydajność i wygodę zarówno dla danego podmiotu, jak i jego użytkowników.

API

SIDAS API stanowi narzędzie dla instytucji publicznych i administracji, ułatwiające efektywne śledzenie i monitorowanie statusów spraw procederowych. Dzięki integracji z systemem SIDAS EZD, narzędzie to agreguje i centralizuje informacje o statusach spraw oraz publicznych rejestrach dokumentów.

System Automatycznej Weryfikacji Podpisów Elektronicznych

SIDAS SAWPE (System Automatycznej Weryfikacji Podpisów Elektronicznych) to zaawansowane rozwiązanie stworzone przez Madkom SA, wynikające z bogatych doświadczeń zdobytych podczas wdrażania systemu zarządzania dokumentacją – SIDAS EZD.

Baza Kodów Pocztowych

SIDAS BAZA została opracowana przez nas na własne potrzeby.  Zbudowaliśmy kompleksowe narzędzie do gromadzenia, scalania i weryfikacji danych pochodzących z różnych słowników dziedzinowych tworząc jednolitą bazę.