Narzędzie do mądrego zarządzania budżetem

SIDAS BUDŻET to system zaprojektowany z myślą o jednostkach administracji samorządowej, który usprawnia planowanie i realizację budżetu zgodnie z obowiązującą Ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 15, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz towarzyszącymi jej aktami wykonawczymi. Dzięki temu narzędziu, jednostki samorządu terytorialnego mogą efektywnie zarządzać swoimi finansami, począwszy od etapu prognoz, przez opracowanie i uchwalenie projektu budżetu, monitorowanie zmian, aż po zarządzanie Wieloletnią Prognozą Finansową i, w razie potrzeby, tworzenie planu finansowego dla wydatków niewygasłych. System oferuje również funkcjonalność szczegółowego zarządzania funduszami sołeckimi, umożliwiając dokładną ewidencję i rozliczenie środków dla konkretnych sołectw.