Akcjonariat

Okres:

Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Madkom Sp. z o.o.
3 626 618 ( 71.53%)
4 827 872,58 ( 70.54%)
LG Nexera Business Solutions AG
459 585 ( 9.07%)
620 765,58 ( 9.07%)
Innovo Sp. z o.o.
397 403 ( 7.84%)
607 761,67 ( 8.88%)
Pozostali akcjonariusze
586 144 ( 11.56%)
787 763,16 ( 11.51%)
Madkom Sp. z o.o.
LG Nexera Business Solutions AG
Innovo Sp. z o.o.
Pozostali akcjonariusze

Emisje

Opis
Data WZA
Emisja
Cena
nominalna
Cena
emisyjna
seria A - akcje założycielskie
2011-06-29
3 649 000
1,00
1,0
seria B - prywatna subskrypcja
2012-04-20
500 000
1,00
2,0
seria C - oferta menedżerska (za warranty subskrypcyjne serii A)
2013-02-05
180 750
1,00
1,00
seria D - Qumak SA
2013-10-28
460 000
1,00
1,1
seria E - prywatna subskrypcja
2013-12-11
280 000
1,00
2,1
seria F – system motywacyjny (za warranty subskrypcyjne serii B)
-
100 000
1,00
-
seria G –system motywacyjny (za warranty subskrypcyjne serii C)
-
100 000
1,00
-
seria H – system motywacyjny (za warranty subskrypcyjne serii D
-
100 000
1,00
-
seria I – prywatna subskrypcja
-
100 000
1,00
2,1

Źródło: Na podstawie danych Emitenta z dnia 15 sierpnia 2018 r.

Scalenie akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji Emitenta wszystkich serii z kwoty 0,10 zł do kwoty 1,00 zł. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.069.750,00 zł

Data rejestracji resplitu w KRS 06.08.2014