Akcjonariat

Spółka zadebiutowała na ASO NewConnect w dniu 9 sierpnia 2012 roku, ticekr (MAD). Od tego czasu nieprzerwanie znajduje się w segmencie spółek technologicznych.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z naszym składem akcjonariatu i wszystkimi komunikatami Spółki.

Akcjonariat

Okres

1M

3M

6M

1R

5L

max

Nazwa

Liczba akcji

Liczba głosów

Madkom Sp. z o.o

3 626 618 ( 71.53%)

3 626 618 ( 71.53%)

LG Nexera Business Solutions AG

459 585 ( 9.07%)

459 585 ( 9.07%)

Enovo Sp. z o.o.

397 403 ( 7.84%)

397 403 ( 7.84%)

Pozostali akcjonariusze

586 144 ( 11.56%)

586 144 ( 11.56%)

Emisje

Opis

Data WZA

Emisja

Cena nominalna

Cena emisyjna

seria A - akcje założycielskie

2011-06-29

3 649 000

1,00

1,0

seria B - prywatna subskrypcja

2012-04-20

500 000

1,0

2,0

seria C - oferta menedżerska
(za warranty subskrypcyjne serii A)

2013-02-05

180 750

1,0

1,0

seria D - Qumak SA

2013-10-28

460 000

1,0

1,1

seria E - prywatna subskrypcja

2013-12-11

280 000

1,0

2,1

seria F – system motywacyjny
(za warranty subskrypcyjne serii B)

-

100 000

1,0

-

seria G –system motywacyjny
(za warranty subskrypcyjne serii C)

-

100 000

1,0

-

seria H – system motywacyjny
(za warranty subskrypcyjne serii D

-

100 000

1,0

-

seria I – prywatna subskrypcja

-

100 000

1,0

2,1

Źródło: Na podstawie danych Emitenta z dnia 15 sierpnia 2018 r.

 

Scalenie akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji Emitenta wszystkich serii z kwoty 0,10 zł do kwoty 1,00 zł. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.069.750,00 zł

 

Data rejestracji resplitu w KRS 06.08.2014

Grupa Kapitałowa

CSW Madkom Sp. z o.o. (dawniej Cloud Industry Solutions Sp. z o.o.) świadczy usługi z zakresu szkoleń oraz wdrożeń systemów informatycznych.

Spółka jest jednym z głównych partnerów MADKOM SA w składanych ofertach przetargowych.

Od 1 stycznia 2017 roku jednostka dominująca MADKOM SA włączyła do konsolidacji Spółkę CSW Madkom Sp. z o.o.

Ze względu na fakt, iż dane finansowe tej Spółki stały się istotne. Dane porównawcze na 30.09.2016 zostały przekształcone w taki sposób, jakby Spółka MADKOM SA sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.