WeryfikacjaPodpisu.pl

System Automatycznej Weryfikacji Podpisów elektronicznych powstał na bazie doświadczeń Madkom SA pozyskanych w trakcie wdrożeń systemu zarządzania dokumentacją – SIDAS EZD. WeryfikacjaPropisu.pl służy do weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych w formacie XAdES, PAdES oraz dokumentów podpisanych za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP. Dzięki temu mamy pewność, że zweryfikowany dokument jest prawdziwy. Potwierdzenie można pobrać w formie gotowego dokumentu EPW (Elektroniczne Potwierdzenie Weryfikacji), które może stanowić dowód np. w sprawach sądowych.

SIDAS SAWPE