Weryfikacja Podpisu Elektronicznego

System Automatycznej Weryfikacji Podpisów Elektronicznych

 

System Automatycznej Weryfikacji Podpisów elektronicznych powstał na bazie doświadczeń Madkom SA pozyskanych w trakcie wdrożeń systemu zarządzania dokumentacją –  SIDAS EZD, który jest wiodącym na rynku systemem klasy EZD dla samorządów i ich jednostek organizacyjnych (JST).

WeryfikacjaPodpisu.pl służy do weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych w formacie XAdES, PAdES oraz dokumentów podpisanych za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP. Dzięki temu mamy pewność, że zweryfikowany dokument jest prawdziwy. Potwierdzenie można pobrać w formie gotowego dokumentu EPW (Elektroniczne Potwierdzenie Weryfikacji), które może stanowić dowód np. w sprawach sądowych.

WeryfikacjaPodpisu.pl pozwala: zweryfikować w trybie online autentyczność dokumentu, sprawdzić czy dokument nie został zmodyfikowany po jego podpisaniu oraz czy certyfikat użyty do podpisania był prawidłowy i nie został unieważniony (ścieżka certyfikacji).

WeryfikacjaPodpisu.pl może weryfikować umowy, potwierdzenia przelewów, faktury, dokumenty urzędowe oraz tzw. trwałe nośniki (pendrive, płyta CD, dysk twardy, karta pamięci). Nasz system do weryfikacji podpisu elektronicznego jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS. WeryfikacjaPodpisu.pl wykorzystuje unijny system list zaufania (TSL). Dlatego pozwala na skuteczną weryfikację podpisów z całej Unii Europejskiej.

 • Podstawowe funkcjonalności
 • weryfikacja znaczników czasu
 • udostępnianie informacji o ogólnym wyniki weryfikacji podpisu elektronicznego
 • udostępnianie informacji szczegółowej dotyczącej każdego z podpisów elektronicznych
 • ukazywanie w czytelny sposób drzewa zależności podpisów w dokumencie (podpisy wielokrotne i kontrasygnaty)
 • prezentacja podpisanych i niepodpisanych atrybutów dokumentu elektronicznego
 • udostępnianie wyniku weryfikacji podpisu elektronicznego w postaci Poświadczenia Weryfikacji (dokumentu PDF) gotowego do wydruku – szczególnie przydatne w jednostkach
 • administracji publicznej przyjmujących dokumenty elektroniczne w których funkcjonuje tradycyjny system zarządzania dokumentami
 • stemplowanie wyniku każdej weryfikacji unikalnym i niepowtarzalnym identyfikatorem weryfikacji
 • możliwość weryfikacji autentyczności Poświadczenie Weryfikacji,
 • możliwośc weryfikacji dokumentów podpisanych profilem zaufanym eGo

Aktualności

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!