CYFROWY URZĄD

SIDAS Cyfrowy Urząd (CU) stanowi jednolitą platformę internetową, która umożliwia komunikację pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego a interesantami. Przewagą SIDAS CU nad ogólnopolskim rozwiązaniem ePUAP jest stabilność działania i intuicyjność obsługi.

Aplikacja naszego autorstwa posiada wydzieloną część publiczną z wydzielonym obszarem dla interesantów zalogowanych oraz niezalogowanych. Za pośrednictwem SIDAS CU interesanci mogą składać różnego typu e-usługi będące odpowiednikami e-usług w ePUAP, które niosą za sobą skutek prawny w postępowaniu prowadzonym przez Jednostki Administracji Publicznej oraz odbierać korespondencję prowadzoną z urzędem. Struktura e-usług budowanych w środowisku SIDAS CU jest tożsama z usługami i formularzami ePUAP oraz zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie e-usług w administracji publicznej.

SIDAS CU jest rozwiązaniem dedykowanym dla wszelkiego rodzaju jednostek, które mają obowiązek przyjmowania wniosków drogą elektroniczną.

Jednym z użytkowników aplikacji SIDAS CU jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który dostarcza usługę Cyfrowego Urzędu dla ponad 3600 jednostek województwa. Skalowalność systemu pozwala dostosować aplikację zarówno dla dużych jak małych jednostek.

SIDAS CU jest w pełni zintegrowany z ePUAP oraz Węzłem Krajowym (możliwość logowania i składania podpisu za pomocą Profilu Zaufanego) oraz SIDAS EZD.

SIDAS CU można nabyć w ramach projektu Cyfrowa Gmina i są to wydatki kwalifikowalne – skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Aktualności

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!