Cyfrowy Urząd

SIDAS CU, czyli Cyfrowy Urząd, to wygodna platforma internetowa, która ułatwia i przyspiesza wymianę dokumentacji elektronicznej między instytucjami publicznymi a sektorem niepublicznym. Dzięki tej platformie, zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jak i inne instytucje niepubliczne mogą bez problemu komunikować się z urzędami, co wpisuje się w nowoczesny trend cyfryzacji usług publicznych. Wykorzystując solidną platformę serwerową, system, platforma sprzętowa oraz usługi świadczone przez Madkom SA pozwalają spełnić ustawowe obowiązki doręczenia dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem tzw. Elektronicznej Skrzynki Podawczej o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.