17.07.2023

Dariusz Dziosa

weryfikacjapodpisu.pl

WeryfikacjaPodpisu.pl

Podczas spotkań i prezentacji handlowych, pokazując moduł do weryfikacji podpisu w systemie SIDAS EZD – najlepszym na rynku systemie klasy EZD, często spotykamy się ze stwierdzeniem „ale ja to znam, ja z tego korzystam, to Wasze?”. Okazuje się, że uczeń przerósł mistrza, a weryfikacjapodpisu.pl jest bardziej znanym systemem z naszego portfolio niż jego „mistrz” czyli SIDAS EZD. To dowodzi, że nasze rozwiązanie zdobyło szerokie uznanie w branży.

 

Pierwotnie moduł do weryfikacji podpisu był integralną częścią SIDAS EZD, a jeszcze wcześniej systemu DocFlow (kto taką nazwę jeszcze pamięta?). Po wielu latach doskonalenia naszego rozwiązania, Prezes i założyciel Madkom SA – Grzegorz Szczechowiak – postanowił podzielić się najlepszym na rynku modułem do weryfikacji podpisu z szeroką społecznością jako działanie pro publico bono. W rezultacie powstała ogólnodostępna strona internetowa o nazwie www.weryfikacjapodpisu.pl, która umożliwia weryfikację podpisów kwalifikowanych zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu EIDAS (Rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych na jednolitym rynku).

 

Za pośrednictwem naszej strony weryfikacjapodpisu.pl obecnie dokonywanych jest kilkanaście tysięcy weryfikacji podpisów dziennie. To dowód na zaufanie i popularność naszego systemu, który przyczynia się do spopularyzowania wymiany dokumentów w formie elektronicznej oraz ułatwia życie wielu użytkownikom. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszego rozwiązania i nadal pracujemy nad jego doskonaleniem, aby sprostać oczekiwaniom klientów i rynku.