SIDAS EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Korzyści płynące ze wdrożenia systemu SIDAS EZD

 

 • uporządkowanie procesów – wszystkie dokumenty gromadzone są w jednym miejscu, co ułatwia ich wyszukiwanie i zarządzanie nimi.
 • oszczędność czasu – automatyzacja procesów sprawia, że prace administracyjne są realizowane szybciej i sprawniej.
 • bezpieczeństwo – elektroniczna forma dokumentów minimalizuje ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.
 • dostępność – dzięki przechowywaniu w chmurze, dokumenty są dostępne z każdego miejsca i o każdej porze.

 

Integracja Elektronicznego Zarządzania dokumentami z innymi systemami
System SIDAS EZD doskonale współpracuje z różnorodnymi aplikacjami zewnętrznymi, stając się centralnym punktem zarządzania danymi w jednostce. System posiada integrację szeregiem systemów dziedzinowych – w ten sposób tworzy spójny i kompleksowy ekosystem informacyjny.

Najważniejsze integracje realizowane przy wykorzystaniu SIDAS EZD to:

 • e-Doręczenia
 • ePUAP
 • aplikacje świadczące e-Usługi
 • BIP
 • TERYT/GUS
 • systemy geodezyjne
 • systemy podatkowe
  i wiele innych.

SIDAS – innowacja w obszarze administracji samorządowej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) wchodzi w skład Systemu Informatycznego Dla Administracji Publicznej SIDAS, który przekształca codzienną pracę administracji samorządowej, umożliwiając łatwe zarządzanie dokumentacją i procesami. 

System ten oferuje płynność w obsłudze informacji i usprawnia codzienne zadania, co sprawdza się w dynamicznym środowisku samorządowym. Użytkownicy doceniają jego ergonomię – aż 94% z nich pozytywnie ocenia wygodę korzystania z naszych rozwiązań. Dzięki SIDAS, jednostki mogą cieszyć się wyższą produktywnością i bezpieczeństwem informacji.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że 92% naszych klientów poleciłoby SIDAS innym urzędom, co świadczy o jego skuteczności i niezawodności w ułatwianiu codziennej pracy.

Jeśli jesteś gotowy na podniesienie standardu pracy Twojej jednostki samorządu terytorialnego, nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i dołączyć do grona zadowolonych użytkowników SIDAS.

Najważniejsze moduły SIDAS EZD:

Kancelaria

Dekretacja

Zarządzanie

Referent

Kancelaria: serce systemu, gdzie skupione są wszystkie procesy związane z obiegiem dokumentów. Stanowi on punkt podawczy i nadawczy zasilający system EZD pismami wchodzącymi, jak i wychodzącymi z systemów. Warto podkreślić, że moduł umożliwia przyjmowanie i wysyłanie wszystkich dokumentów, bez względu na sposób ich dostarczenia, np. przez e-Doręczenia, e-Puap lub w formie tradycyjnej.

Dekretacja: to kluczowy moduł dla przejrzystości procesów decyzyjnych. Umożliwia wielopoziomowe zarządzanie dokumentami, gdzie każdy dokument może być przypisany, oceniony i skierowany do odpowiedniego działu lub osoby. System automatycznie śledzi postępy i terminy, zapewniając, że żadna sprawa nie zostanie pominięta.

Kierownik/Naczelnik/Dyrektor dedykowany moduł dla osób na stanowiskach kierowniczych. Umożliwia pełne wgląd w bieżące sprawy i procesy w podległych komórkach. Kierownik, Naczelnik czy Dyrektor może w łatwy sposób monitorować postępy, przypisywać zadania oraz komunikować się z podwładnymi w kontekście konkretnych spraw, wszystko w jednym zintegrowanym środowisku.

Referent: moduł umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy. Dzięki temu rozwiązaniu, referent w komórce organizacyjnej może z łatwością przypisać pismo do konkretnej sprawy – czy to inicjując nową, czy dodając do już istniejącej w EZD. Proces ten odbywa się w pełnej zgodności z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, co gwarantuje porządek w dokumentacji. Moduł Referent to nie tylko większa efektywność w zarządzaniu sprawami, ale także pewność, że każdy dokument jest właściwie zarchiwizowany i łatwy do odnalezienia w przyszłości.

SIDAS System Informatyczny Dla Administracji Samorządowej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją wchodzi w skład Systemu Informatycznego Dla Administracji Publicznej SIDAS.

SIDAS to kompleksowy, wielomodułowy system wspomagający pracę jednostek samorządu terytorialnego (Gminy, Miasta, Powiaty) w zakresie zarządzania dokumentami, procesami i informacją.

Tylu naszych klientów poleciłoby systemy Madkom innym urzędom.

92%

Tylu użytkowników wysoko ocenia ergonomię naszych rozwiązań.

94%

Aktualności

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!