SIDAS Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją z grupy SIDAS  ma za zadanie świadczyć wsparcie w zakresie praktycznie wszystkich procesów skupionych wokół elektronicznego obiegu dokumentów i funkcjonalności niezbędnych do zarządzania dokumentacją elektroniczną w urzędzie oraz całej administracji publicznej.

Koncepcja elektronicznej administracji (e-government) zakłada udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu.

Rynek elektronicznej administracji w Polsce nie jest jeszcze w pełni ukształtowany i ciągle rozwija się dynamicznie. Wyniki badań obecnych trendów wskazują, że obywatele i firmy będą coraz bardziej zainteresowani skutecznym dostępem do informacji publicznej. Dotyczy to zwłaszcza informacji wytwarzanych i gromadzonych przez administrację. Oznacza to, że rozwój systemów e-government takich jak elektroniczny obieg dokumentów powinien iść w kierunku połączenia rozwoju zintegrowanych usług elektronicznych z systemami wsparcia procesów administracji.

Aby funkcjonować efektywnie wszystkie urzędy potrzebują sformalizowanego systemu służącego przechowywaniu, organizowaniu, wyszukiwaniu i przetwarzaniu dokumentów. Użycie w tym celu systemu informatycznego jest efektywne i znacznie łatwiejsze niż stosowanie systemu tradycyjnego, nawet jeśli system obiegu dokumentów miałby być jedynie wspomagającym działania systemu tradycyjnego.

 

Aktualności

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!