SIDAS EZD

Koncepcja elektronicznej administracji (e-government) zakłada udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu.

Rynek elektronicznej administracji w Polsce nie jest jeszcze w pełni ukształtowany i ciągle rozwija się dynamicznie. Wyniki badań obecnych trendów wskazują, że obywatele i firmy będą coraz bardziej zainteresowani skutecznym dostępem do informacji publicznej. Dotyczy to zwłaszcza informacji wytwarzanych i gromadzonych przez administrację. Oznacza to, że rozwój systemów e-government powinien iść w kierunku połączenia rozwoju zintegrowanych usług elektronicznych z systemami wsparcia procesów administracji.

Aby funkcjonować efektywnie wszystkie urzędy potrzebują sformalizowanego systemu służącego przechowywaniu, organizowaniu, wyszukiwaniu i przetwarzaniu dokumentów. Użycie w tym celu systemu informatycznego jest efektywne i znacznie łatwiejsze niż stosowanie systemu tradycyjnego, nawet jeśli system elektroniczny miałby być jedynie wspomagającym działania systemu tradycyjnego.

Systemy z grupy Dokumenty SIDAS mają za zadanie wsparcie w zakresie praktycznie wszystkich procesów skupionych wokół elektronicznego obiegu dokumentów i niezbędnych do zarządzania dokumentacją elektroniczną w urzędzie.

Aktualności

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!