WZA/NWZA

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 czerwca 2022 r., na godzinę 10:00.
ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00.
ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.


Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 sierpnia 2020 r., na godzinę 10:00.
ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

Sprawozdania będące przedmiotem obrad zostały opublikowane dnia 25 maja 2020 (Raport bieżący nr 10/2020).


W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2020 z dnia 27 maja 2020 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom S.A. na dzień 22 maja 2020 r., Zarząd Madkom SA _”Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

O nowym terminie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. Jednocześnie Zarząd Spółki zapewnia, iż porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 27 maja 2020 r., nie ulegną zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji daty odbycia Zgromadzenia.


Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00.

ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.


Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2019 r., na godzinę 13:00.

ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.


Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 25 czerwca 2018 r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2018 r., na godzinę 10:00.

ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.


Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 9:00.

ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98


Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 24 czerwca 2016 r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r., na godzinę 14:00, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 25 lipca 2016 r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 lipca 2016 r., na godzinę 14:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 12 czerwca 2015 r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 czerwca 2015 r., na godzinę 09:00, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA na dzień 23 czerwca 2014r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 2 lipca 2013, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA na dzień 2 lipca 2013r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 2 lipca 2013, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje: