11.07.2023

Dariusz Dziosa

EZD w JST – nowelizacja ustaw przyjęta przez Radę Ministrów

SIDAS EZD

UWAGA: pakiet nowelizacji został wycofany z prac sejmowych przez wnioskodawców w dniu 11-09-2023 r. Link: www.sejm.gov.pl

 

Cytując za stroną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów :

 

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Rząd chce udostępnić nowe usługi administracji publicznej przez Internet, które przyśpieszą zmiany w działaniu urzędów. Nowe rozwiązania będą miały charakter rewolucyjny dla obywateli, przedsiębiorców i administracji. Dzięki e-płatnościom i e-pełnomocnictwom, więcej spraw będzie można załatwić w całości online. Cyfryzacja pozwoli także na wprowadzenie kolejnych ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców.

 

Polacy chętnie korzystają z usług e-administracji i doceniają cyfrowe usługi, np. e-recepty czy automatyczne rozliczenie PIT. Od 2016 r. liczba profili zaufanych zwiększyła się z ok. 400 tys. do ponad 16 mln. Nowe przepisy zakładają m.in udostępnienie nowych usług administracji publicznej przez Internet. Dzięki e-płatnościom będzie można online zapłacić opłaty urzędowe, a urząd sam przypomni o tym, przesyłając powiadomienie w aplikacji mObywatel.

 

Ponadto, od 14 lipca zostanie udostępniona wersja mObywatel 2.0. Aplikacja będzie rozbudowana o nowe funkcje i dokumenty, w tym mDowód. Będzie to nowy, elektroniczny dokument tożsamości, który da możliwość potwierdzenia tożsamości przy załatwianiu spraw urzędowych i innych w niemalże każdej sytuacji, w której aktualnie używamy dowodu osobistego. Wprowadzenie równoważnego mobilnego dokumentu tożsamości oznacza, że Polska jest w czołówce państw dokonujących cyfryzacji.

 

 

Najważniejsze rozwiązania

 

  • Wprowadzony zostanie Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych. Dzięki temu będzie można przez Internet upoważnić inną osobę do czynności w urzędzie, czy na poczcie.

 

  • Utworzona zostanie Platforma e-Płatności, która umożliwi dokonywanie opłat na rzecz administracji publicznej z wykorzystaniem różnych metod płatności. Urząd sam poinformuje obywatela o kwocie do zapłaty – nie trzeba będzie samodzielnie sprawdzać numeru konta i kwoty do zapłaty.

 

  • Wdrożone zostaną nowe e-usługi.

 

  • Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, będą mogły złożyć online, kierownikowi urzędu stanu cywilnego, zapewnienie o braku okoliczności, które uniemożliwiają zawarcie takiego związku.

 

  • Rodzice będą mogli złożyć online wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia.

 

  • Urzędy będą działały sprawniej, dzięki wprowadzeniu obowiązku posiadania systemu informatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

 

  • Przedsiębiorcy nie będą musieli już ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 

  • Dzięki możliwości weryfikacji wizerunku w Rejestrze Dowodów Osobistych przez wybrane grupy przedsiębiorców, oszustom trudniej będzie się podszyć pod inną osobę.

 

  • Utworzony zostanie System Domowej Opieki Medycznej, w celu zapewniania opieki zdrowotnej i kompleksowej usługi zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów.”

 

Co dla nas i naszych Klientów oznacza obowiązek posiadaniasystemu informatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją ? Czeka nas wszystkich okres wytężonej pracy! Każdemu JST i jednostkom organizacyjnym służymy swoją wiedzą i doświadczeniem przy wdrażaniu najlepszego i najczęściej wybieranego komercyjnego rozwiązania EZD w Polsce. Zapraszamy do kontaktu: https://madkom.pl/kontakt/