20.06.2023

Dariusz Dziosa

E-doręczenia w SIDAS EZD

e-Doręczenia

SIDAS EZD

SIDAS EZD to kompleksowy system klasy EZD z zaimplementowaną obsługą e-Doręczeń opracowany specjalnie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), oferujący zaawansowane rozwiązania techniczne dla efektywnego zarządzania dokumentacją.

 

W kontekście technicznym, SIDAS EZD wykorzystuje nowoczesne technologie i architekturę, aby umożliwić JST pełną kontrolę nad procesami min. nad procesem e-Doręczeń. Oto kilka głównych cech technicznych SIDAS EZD:

 

  1. Architektura oparta na chmurze (opcjonalnie): SIDAS EZD działa w środowisku chmurowym, co pozwala na skalowalność, elastyczność i wysoką dostępność. Dzięki temu użytkownicy JST mogą korzystać z systemu z dowolnego miejsca i urządzenia, bez konieczności inwestowania w własną infrastrukturę.
  2. Bezpieczeństwo i poufność: SIDAS EZD zapewnia zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, protokoły uwierzytelniania, podpisy elektroniczne i certyfikaty. Wszystkie dokumenty są chronione przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacją, co zapewnia pełną poufność i zgodność z przepisami.
  3. Integracja z systemami dziedzinowymi użytkowanymi w JST: SIDAS EZD umożliwia integrację z istniejącymi systemami informatycznymi JST, takimi jak systemy podatkowe czy systemy finansowo-księgowe. Dzięki temu, dane mogą być automatycznie przekazywane między różnymi systemami, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania informacji i poprawia efektywność oraz skraca czas na procedowanie spraw.
  4. Automatyzacja procesów: SIDAS EZD oferuje możliwość automatyzacji wielu procesów. Można skonfigurować reguły i procedury, które automatycznie kierują dokumenty do odpowiednich odbiorców, generują powiadomienia i raporty, oraz wykonują inne zadania zgodnie z zdefiniowanymi scenariuszami. e-Doręczenia to jeden ze sposobów otrzymywania dokumentów wejściowych do SIDAS EZD inne to np. ePUAP czy pozostałe serwisy e-usług lub e-Doręczenia.
  5. Analiza i raportowanie: SIDAS EZD umożliwia generowanie różnorodnych raportów i analiz dotyczących procesów. Można śledzić statystyki dotyczące liczby dostarczonych dokumentów, czasu realizacji, typów dokumentów itp. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad procesami, wydatkami i terminowością.
  6. Zgodność z przepisami prawnymi: SIDAS EZD spełnia wymagania prawne związane przepisami obowiązującymi JST. System posiada mechanizmy uwierzytelniania, podpisów elektronicznych oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak eIDAS, Instrukcja Kancelaryjna, KPA czy KPC.

 

SIDAS EZD to nie tylko technicznie zaawansowany system Zarządzania Dokumentacją dedykowany JST, ale również kompleksowe narzędzie wspierające samorządy w procesach zarządzania dokumentacją i procesami. Dzięki swoim zaletom technicznym, system ten przyczynia się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i zgodności JST z przepisami prawnymi.

 

Zapraszamy do kontaktu i organizacji niezobowiązującej prezentacji: https://madkom.pl/kontakt/