03.01.2017

Krystian

Zwiększamy portfel zamówień

SIDAS NIERUCHOMOŚCI

Pod koniec grudnia 2016 r. w wyniku wygrania postępowań przetargowych MADKOM S.A. podpisała umowy na dostawę swojego oprogramowania SIDAS Nieruchomości dla Urzędu Gminy Iwanowice oraz Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Spółka dostarczy również i wdroży ten System oraz opracuje i uruchomi e-usługi publiczne na platformie ePUAP z zakresu podatków, opłat lokalnych i nieruchomości w gminach:

 

  • Młodzieszyn,
  • Rybno,
  • Sochaczew,
  • Miasto Sochaczew,
  • Nowa Sucha
  • Iłów.

 

Emitent zawarł także umowę z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na świadczenie usług opieki technicznej w zakresie serwisowania użytkowanego przez ten podmiot Systemu SIDAS. Pozyskanie kolejnych zamówień jest zgodne ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Spółki i pozytywnie wpłynie na jej wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

 

Łączna wartość pozyskanych kontraktów wynosi blisko 0,45 mln zł brutto.

 

Jednocześnie oferta Konsorcjum MADKOM S.A., Madkom Sp. z o.o. oraz spółki wchodzącej w składy Grupy Kapitałowej MADKOM S.A. na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie e-administracji dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Spółka umacnia swoją pozycję rynkową w obszarze szkoleń dla sektora publicznego, bowiem pod koniec 2016 r. udało jej się pozyskać zamówienie o wartości 226 tys. zł brutto na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST z województwa Małopolskiego oraz wygrać inne postępowanie przetargowe, z którego kwota wynagrodzenie wyniesie ponad 250 tys. zł brutto.