Zwiększamy portfel zamówień

Pod koniec grudnia 2016 r. w wyniku wygrania postępowań przetargowych MADKOM S.A. podpisała umowy na dostawę swojego oprogramowania SIDAS Nieruchomości dla Urzędu Gminy Iwanowice oraz Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Spółka dostarczy również i wdroży ten System oraz opracuje i uruchomi e-usługi publiczne na platformie ePUAP z zakresu podatków, opłat lokalnych i nieruchomości w gminach:

  • Młodzieszyn,
  • Rybno,
  • Sochaczew,
  • Miasto Sochaczew,
  • Nowa Sucha
  • Iłów.

Emitent zawarł także umowę z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na świadczenie usług opieki technicznej w zakresie serwisowania użytkowanego przez ten podmiot Systemu SIDAS. Pozyskanie kolejnych zamówień jest zgodne ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Spółki i pozytywnie wpłynie na jej wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

Łączna wartość pozyskanych kontraktów wynosi blisko 0,45 mln zł brutto.

Jednocześnie oferta Konsorcjum MADKOM S.A., Madkom Sp. z o.o. oraz spółki wchodzącej w składy Grupy Kapitałowej MADKOM S.A. na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie e-administracji dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego została wybrana jako najkorzystniejsza.

Spółka umacnia swoją pozycję rynkową w obszarze szkoleń dla sektora publicznego, bowiem pod koniec 2016 r. udało jej się pozyskać zamówienie o wartości 226 tys. zł brutto na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST z województwa Małopolskiego oraz wygrać inne postępowanie przetargowe, z którego kwota wynagrodzenie wyniesie ponad 250 tys. zł brutto.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.