Zwiększamy portfel zamówień

Pod koniec grudnia 2016 r. w wyniku wygrania postępowań przetargowych MADKOM S.A. podpisała umowy na dostawę swojego oprogramowania SIDAS Nieruchomości dla Urzędu Gminy Iwanowice oraz Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Spółka dostarczy również i wdroży ten System oraz opracuje i uruchomi e-usługi publiczne na platformie ePUAP z zakresu podatków, opłat lokalnych i nieruchomości w gminach:

  • Młodzieszyn,
  • Rybno,
  • Sochaczew,
  • Miasto Sochaczew,
  • Nowa Sucha
  • Iłów.

Emitent zawarł także umowę z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na świadczenie usług opieki technicznej w zakresie serwisowania użytkowanego przez ten podmiot Systemu SIDAS. Pozyskanie kolejnych zamówień jest zgodne ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Spółki i pozytywnie wpłynie na jej wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

Łączna wartość pozyskanych kontraktów wynosi blisko 0,45 mln zł brutto.

Jednocześnie oferta Konsorcjum MADKOM S.A., Madkom Sp. z o.o. oraz spółki wchodzącej w składy Grupy Kapitałowej MADKOM S.A. na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie e-administracji dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego została wybrana jako najkorzystniejsza.

Spółka umacnia swoją pozycję rynkową w obszarze szkoleń dla sektora publicznego, bowiem pod koniec 2016 r. udało jej się pozyskać zamówienie o wartości 226 tys. zł brutto na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST z województwa Małopolskiego oraz wygrać inne postępowanie przetargowe, z którego kwota wynagrodzenie wyniesie ponad 250 tys. zł brutto.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.