Zmiana terminu wdrożenia e-Doręczeń !

W opublikowanym dzisiaj komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji, ogłoszono przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 roku. Ta zmiana, będąca wynikiem konsultacji z podmiotami zobowiązanymi, daje JST dodatkowy czas na wdrożenie systemu e-Doręczeń​.

Dla Samorządów, ten dodatkowy czas może okazać się bezcenny w kontekście efektywnego i płynnego wdrożenia e-Doręczeń. Przesunięcie terminu daje możliwość lepszego przygotowania się na wejście nowych przepisów w życie, umożliwiając dokładniejsze zaplanowanie procesu, zwiększając szanse na uniknięcie potencjalnych problemów technicznych i administracyjnych.

Wdrożenie e-Doręczeń to znacznie więcej niż tylko spełnienie wymogów ustawowych. Jest to krok ku cyfryzacji i modernizacji procesów administracyjnych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności, przejrzystości i dostępności usług dla mieszkańców. Korzystanie z doręczeń elektronicznych nie tylko ułatwia komunikację między różnymi jednostkami administracji publicznej, ale także z mieszkańcami, którzy coraz częściej oczekują usług cyfrowych.

Ważne jest, aby wykorzystać ten dodatkowy czas nie tylko na techniczne aspekty wdrożenia e-Doręczeń, ale również na szkolenie pracowników i informowanie mieszkańców o nowym sposobie komuniakcji. Szkolenia mogą pomóc pracownikom zrozumieć korzyści płynące z e-Doręczeń oraz nauczyć ich, jak efektywnie korzystać z nowych narzędzi. Jednocześnie, informowanie mieszkańców o zmianach i korzyściach związanych z e-Doręczeniami może przyczynić się do zwiększenia ich zaufania i akceptacji dla nowego systemu e-Doręczeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty oraz na nasze webinary.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.