07.12.2009

Krystian

ZŁOTY CERTYFIKAT „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2009 DLA MADKOM.

W dniu 4 grudnia 2009 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników XII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2009 oraz nagrodę specjalną Złoty certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2009 przyznawany firmom, które trzykrotnie poddały się wnikliwej weryfikacji w programie oraz którym został w trzech kolejnych edycjach przyznany tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

 

Laureatami programu są firmy, które pozytywnie przeszły weryfikację kapituły programu pod kątem przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych.