30.10.2013

Krystian

Zarząd Madkom SA informuje, że zawarł porozumienie inwestycyjne w przedmiocie objęcia 4,6 mln akcji nowej emisji spółki Madkom SA przez Qumak SA.

Zarząd Madkom SA informuje, że zawarł porozumienie inwestycyjne w przedmiocie objęcia 4,6 mln akcji nowej emisji spółki Madkom SA przez Qumak SA.
Objęcie emisji stanowiących 9,98% kapitału i głosów, po cenie 0,11 zł za sztukę to przyczynek do rozwijania dalszej współpracy pomiędzy spółkami. Qumak będzie miał ponadto prawo wezwać Madkom SA do emisji kolejnych 10 mln akcji w ciągu 18 miesięcy i objąć te akcje.

 

Niebawem ruszą prace mające na celu identyfikacji projektów biznesowych, w których współpraca spółek skupi się na osiągnięciu efektu synergii takich cech jak doświadczenie i pozycja rynkowa Qumak SA oraz doświadczenie i produkty w obszarze public Madkom SA.

 

Qumak SA, notowana na GPW od 2006 r., koncentruje się na usługach w czterech strategicznych obszarach: aplikacjach biznesowych, integracji systemowej, technologiach inteligentnego budynku oraz usługach wsparcia i serwisu technologicznego. Madkom  działa w obszarze oprogramowania dla samorządów oraz służb publicznych, optymalizując pracę urzędów w zakresie obiegu dokumentów, zarządzania budżetem oraz systemami dostępu do usług publicznych. Od sierpnia 2012 r. spółka jest notowana na NewConnect.

 

Spółki dotychczas wspólnie zrealizowały kilka projektów informatycznych w których Qumak SA pełnił rolę integratora rozwiązań zaś Madkom SA był dostawca oprogramowania, powyższa współpraca będzie dalej pogłębiana przez obie spółki.

 

O dalszych wspólnych planach spółki będą informowały w odrębnych komunikatach.