01.10.2014

Krystian

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE NOWYM KLIENTEM MADKOM SA

SIDAS EZD

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o kolejnym wygranym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Tym razem nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i w ramach postępowania „Dostawa i wdrożenie Elektronicznego systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”.

 

Do zadań Spółki będzie należało m.in. dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

 

W ramach w/w postępowania, system SIDAS EZD zostanie również zintegrowany z platformą komunikacji elektronicznej e-PUAP oraz ESP.

 

Wartość uzyskanego zamówienia: 467 397,54 zł

 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty znajdą Państwo na stronie ZIKIT