22.06.2011

Krystian

ZAKOŃCZYLIŚMY WDROŻENIE SYSTEMÓW: EZD SIDAS ORAZ CYFROWY URZĄD SIDAS W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK.

Oprogramowanie SIDAS: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją oraz Cyfrowy Urząd zostało dostarczone w ramach przetargu ” Dostawa i wdrożenie oprogramowania front-office i back-office na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk”

 

Wdrożenie jest elementem projektu „e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług”

 

W Urzędzie Gminy Grudusk wdrożono Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS dla 22 użytkowników oraz Cyfrowy Urząd SIDAS.

 

Wartość zamówienia to 22 953 zł.