08.03.2016

Krystian

Zakończył się nabór wniosków w woj. małopolskim z działania 2.1

W ramach tego naboru zostało złożonych 39 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 47 721 473,98 zł przy alokacji konkursu wynoszącej 34 104 800,00 zł. Przekroczenie alokacji o 28,5 % to w naszej ocenie bardzo pozytywna informacja dla gmin, gdyż bardzo niewielka cześć projektów nie uzyska dofinasowania – wygrają zatem najlepsze projekty.

 

Województwo małopolskie jest jednym z przodujących w Polsce województw względem zastosowania technologii IT w administracji publicznej. Madkom SA począwszy od roku 2012 posiada w Krakowie oddział obsługujący południową Polskę, które w ubiegłych latach mógł się poszczycić największą ilością nowych Klientów pozyskanych do Spółki.