27.11.2008

Krystian

WYGRALIŚMY PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POWIATU PUCKIEGO

22 października podpisaliśmy umowę na dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatu Puckiego. Zamówienie realizowane jest ramach projektu „Wszechnica informacyjna Powiatu Puckiego – e-Norda”.

 

Całość zamówienia obejmuje dostawę prawie 100 stacji roboczych z monitorami LCD firmy Fujitsu-Siemens, serwery firmy HP, drukarki laserowe oraz urządzenia wielofunkcyjne firmy HP.
Dostawa będzie realizowana do 7 Urzędów Gmin i Miast z terenu Powiatu oraz Staroswa Powiatowego.  Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich pochodzących z funduszy ZPORR z działania 1.5.

 

Wartość całości zamówienia wynosi: 778 583,26 zł, termin realizacji 12 tygodni od dnia podpisania umowy.