WSTRZYMANIE REJESTRACJI AKCJI SERII C I E

Szanowni Państwo!

Z przykrością informujemy, że rejestracja emisji akcji serii C i E została wstrzymana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w wyniku błędu formalnego, który wynika z ustalenia kapitału docelowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku.

W chwili obecnej złożyliśmy wyjaśniania z tym związane, na które według procedur Krajowy Rejestr Sądowy, ma 7 dni roboczych. Po dosłaniu poprawionych dokumentów do KDPW i zaświadczenia o przyjęciu akcji serii C do depozytu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podejmie uchwałę o przyjęciu i dematerializacji akcji.

Kolejnym i ostatnim etapem będzie złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych.

Zaistniała sytuacja jest niezależna od nas i Zarząd Emitenta nie ma wpływu na terminy procedowania rejestracji i dopuszczenia do obrotu akcji serii C i E.

Z poważaniem

Prezes Zarządu- Grzegorz Szczechowiak

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.