07.07.2014

Krystian

WSTRZYMANIE REJESTRACJI AKCJI SERII C I E

Szanowni Państwo!

 

Z przykrością informujemy, że rejestracja emisji akcji serii C i E została wstrzymana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w wyniku błędu formalnego, który wynika z ustalenia kapitału docelowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku.

 

W chwili obecnej złożyliśmy wyjaśniania z tym związane, na które według procedur Krajowy Rejestr Sądowy, ma 7 dni roboczych. Po dosłaniu poprawionych dokumentów do KDPW i zaświadczenia o przyjęciu akcji serii C do depozytu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podejmie uchwałę o przyjęciu i dematerializacji akcji.

 

Kolejnym i ostatnim etapem będzie złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Zaistniała sytuacja jest niezależna od nas i Zarząd Emitenta nie ma wpływu na terminy procedowania rejestracji i dopuszczenia do obrotu akcji serii C i E.

 

Z poważaniem

 

Prezes Zarządu- Grzegorz Szczechowiak