01.09.2009

Krystian

WDROŻYLIŚMY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001-2009.

Z dniem 1 września 2009 nasza wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością w pełni zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009. Madkom od początku swojej działalności przykłada dużą wagę do zarządzania jakością we wszystkich aspektach działania. Wysokie standardy funkcjonowania sprawiły, iż wdrożenie procedur ISO przebiegło sprawnie i nie wymagało znaczącej ingerencji w kulturę organizacyjną firmy.

 

Pozytywna opinia w sprawie dotacji.

 

Stramy się ciągle rozwijać oferowane rozwiązania i inwestować w rozwój naszego zespołu. We wrześniu 2009 udało nam się uzyskać pozytywną opinię wniosku o dotację ze środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.4 – 4.1). Dofinansowanie w kwocie 681 914,28 zostanie przeznaczone na stworzenie systemu Budżet i Ewidencje. Celem szybkiego i profesjonalnego rozwoju nowego produktu planujemy zatrudnienie kolejnych osób do naszego zespołu.