22.06.2011

Krystian

WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I CYFROWEGO URZĘDU SIDAS W URZĘDZIE GMINY KLUCZE.

Zakończyliśmy wdrożenie w ramach przetargu na: „Wdrożenie Systemu Informatycznego „Elektroniczny Urząd Gminy Klucze”.

 

Zamówienie realizowane było w ramach konsorcjum z firmą Unizeto Technologies SA

 

W ramach wdrożenia nasza firma dostarczyła system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS dla 50 użytkowników oraz Cyfrowy Urząd SIDAS wraz z e-formularzami. Ponadto przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników oraz administratorów systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS. Zamówienie obejmuje również udostępnienie platformy e-learningowej z 35 kursami z zakresu wdrażanych rozwiązań dot. obiegu dokumentów i portalu e-Usług.

 

Firma Unizeto Technologies SA dostarczyła niezbędny sprzęt i infrastrukturę sieciową.

 

Wartość zamówienia to 1 265 866 zł.