UWAGA. AKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW DOCFLOW.

W związku z planowanym wydaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które określi instrukcję kancelaryjną zawierającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych określającą w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum, informujemy, że w dniu 03.01.2011r. w godzinach wieczornych zostanie przeprowadzona akcja aktualizacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów DocFlow.

Wprowadza ona jednolity rzeczowy wykaz akt, który pojawił się w Projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.11.2010.

Z informacji dostępnych na stronach Ministerstwa można wywnioskować, że mimo braku wejścia w życie tychże przepisów zaleca się korzystanie z nowych wykazów akt.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.