UWAGA. AKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW DOCFLOW.

W związku z planowanym wydaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które określi instrukcję kancelaryjną zawierającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych określającą w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum, informujemy, że w dniu 03.01.2011r. w godzinach wieczornych zostanie przeprowadzona akcja aktualizacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów DocFlow.

Wprowadza ona jednolity rzeczowy wykaz akt, który pojawił się w Projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.11.2010.

Z informacji dostępnych na stronach Ministerstwa można wywnioskować, że mimo braku wejścia w życie tychże przepisów zaleca się korzystanie z nowych wykazów akt.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.