03.01.2011

Krystian

UWAGA. AKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW DOCFLOW.

W związku z planowanym wydaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które określi instrukcję kancelaryjną zawierającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych określającą w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum, informujemy, że w dniu 03.01.2011r. w godzinach wieczornych zostanie przeprowadzona akcja aktualizacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów DocFlow.

 

Wprowadza ona jednolity rzeczowy wykaz akt, który pojawił się w Projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.11.2010.

 

Z informacji dostępnych na stronach Ministerstwa można wywnioskować, że mimo braku wejścia w życie tychże przepisów zaleca się korzystanie z nowych wykazów akt.