09.01.2014

Krystian

URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ WYBRAŁ SYSTEM SIDAS EZD.

SIDAS EZD

Oferta spółki Madkom dla Urzędu Miejskiego w Bobowej (woj. małopolskie) została wybrana jako najkorzystniejsza. W ramach uzyskanego zamówienia specjaliści ze spółki Madkom dostarczą i wdrożą system SIDAS EZD zintegrowany z platformą ePUAP oraz system wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Docelowo zostanie również uruchomiona integracja dostarczanego systemu SIDAS EZD z Biuletynem Informacji Publicznej oraz Cyfrowym Urzędem Województwa Małopolskiego.

 

Wartość uzyskanego zamówienia: 45 485,40 zł