Szkolenia Informatyczne

Nasi Trenerzy

 

W skład zespołu trenerów wchodzi kilkanaście osób. Każda z nich posiada bogate doświadczenie w zakresie technik wdrażania i metodyk szkoleń z zakresu systemów informatycznych (IT). Specjalizujemy się w prowadzeniu zajęć praktycznych i warsztatowych z platformy ePUAP, systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznych usług publicznych, w tym również regulacji prawnych dotyczących informatyzacji Państwa na rzecz jednostek administracji publicznej.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy poprzez skuteczne przeprowadzenie wielu projektów wdrożeniowych oraz szkoleń na terenie całego kraju.

Nasze Szkolenia

ePUAP

Produktowe

Pozostałe

Szkolenia  ePUAP skierowane do: pracowników administracji publicznej, którzy chcą pozyskać praktyczne umiejętności pozwalające na stworzenie od podstaw lub modyfikację już istniejących usług elektronicznych na platformie ePUAP. Zakres szkolenia obejmuje również podstawy budowy formularzy elektronicznych, które umożliwią poprawne zaimplementowanie gotowego formularza elektronicznego do usługi elektronicznej lub pozwolą na wprowadzenie ewentualnych zmian w istniejącym formularzu elektronicznym.

 • Obsługa korespondencji ePUAP
 • Konfiguracja konta ePUAP
 • Publikacja i modyfikacja usług

 

Szkolenie Formularze Elektroniczne skierowane do: pracowników administracji publicznej, którzy chcą pozyskać zaawansowane umiejętności pozwalające na stworzenie wzoru dokumentu elektronicznego oraz formularza elektronicznego, który docelowo ma być składową usługi elektronicznej na platformie ePUAP.

 • tworzenie projektu wizualizacji dokumentu elektronicznego
 • projektowanie struktury dokumentu elektronicznego uwzględniającej wcześniej zaprojektowaną wizualizację
 • tworzenie wzoru dokumentu elektronicznego

 

Pobierz szczegółowy zakres szkoleń.

Szkolenie skierowane do: pracowników obsługujących korespondencję przychodzącą i wychodzącą z podmiotu oraz
sekretariatów. Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej postępowania z dokumentami
elektronicznymi oraz obsługą platformy ePUAP w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

wybrane zagadnienia:

 • podstawowe informacje dotyczące platformy ePUAP
 • podstawy funkcjonowania platformy ePUAP
 • podmiot publiczny w ePUAP
 • interesant w ePUAP
 • zakładanie konta interesanta
 • forma prezentacji usług elektronicznych
 • składowe usług elektronicznych w tym opis sprawy, karta sprawy, formularz elektroniczny
 • profil zaufany w praktyce: uzyskanie profilu zaufanego, wykorzystanie profilu zaufanego przez
  interesanta, wykorzystanie podpisu kwalifikowanego przez interesanta, weryfikacja profilu
  zaufanego w EOD

Szkolenia z oferowanych systemów: SIDAS Budżet, SIDAS EZD, SIDAS BIP, SIDAS CU, SAWPE

Pobierz szczegółowy zakres szkoleń.

 

Szkolenie skierowane do: pracowników administracji publicznej. Szkolenie przybliża od strony formalnej sposób
postępowania z dokumentami w postaci papierowej jak i elektronicznej.

wybrane zagadnienia:

 • wnoszenie dokumentów elektronicznych
 • doręczenia dokumentów elektronicznych organom administracji publicznej oraz innym
  podmiotom
 • prowadzenie postępowań z dokumentami elektronicznymi
 • tworzenie dokumentów elektronicznych (decyzje, postanowienia, wezwania, protokoły,
  adnotacje, zaświadczenia itd.)
 • ważność dokumentu elektronicznego
 • czynności stron i uczestników postępowania w formie elektronicznej
 • udostępnianie akt w formie elektronicznej


Szkolenie Podpis Elektroniczny skierowane do:
pracowników wykorzystujących lub chcących wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny w postępowaniu administracyjnym. Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje podpisów elektronicznych, zakres wykorzystywania ich oraz bezpieczne użytkowanie.

Pobierz szczegółowy zakres szkoleń.

 

Szkolenia Dla Administracji

W ofercie Firmy Madkom SA znajdziecie Pastwo szeroki wachlarz szkoleń. Są to szkolenia zarówno produktowe jak i związane z szeroko pojętą informatyzacją podmiotów publicznych

Aktualności