28.11.2016

Krystian

Szkolenia dla małopolskich urzędów

Szkolenia

W dniu 25 listopada 2016 została podpisana umowa z Cloud Industry Solutions Sp. z o.o., spółką należącądo grupy kapitałowej Madkom. Umowa została wybrana w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu województwa Małopolskiego.

 

Przedmiotowym zamówieniem zostały objęte Gminy: Charsznica, Gołcza, Kłaj, Łużna, Niedźwiedź, Nowy Wiśnicz, Drwinia, Rzezawa oraz Pałecznica. Specjaliści Spółki w ramach niniejszego zadania przeszkolą pracowników JST z obszaru podatków i opłat lokalnych, a także w zakresie elektronicznych usług publicznych na platformie ePUAP, zarządzania dokumentacją elektroniczna wraz z KPA oraz zarządzania satysfakcją Klienta.

 

Celem przeprowadzonych szkoleń jest podniesienie jakości obsługi i podniesienie świadomości dotyczącej wykorzystywania nowych technologii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz podwyższenie kwalifikacji kadry zarządzającej Urzędów.

 

Wartość niniejszego zamówienia wynosi: 225 600,00 zł brutto