24.10.2014

Krystian

SYSTEMY Z RODZINY SIDAS W „URZĘDACH NA MIARĘ POTRZEB I OCZEKIWAŃ NASZYCH MIESZKAŃCÓW”.

Szkolenia

W wyniku oceny ofert dotyczących projektu pt. „Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”, chcieliśmy Państwa poinformować, iż oferta Madkom SA została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

W związku z powyższym, w dniu wczorajszym tj. 23 października 2014r. nastąpiło podpisanie umowy z Fundacją STIWEK, a do grona naszych klientów dołączą m.in. :

 

  • Urząd Miasta Bochnia
  • Urząd Gminy Rzezawa
  • Urząd Miejski Wojnicz
  • Urząd Gminy Iwkowa
  • Urząd Gminy w Kłaju
  • Urząd Gminy Słopnice
  • Starostwo Powiatowe w Limanowej
  • Starostwo Powiatowe w Bochni

 

Realizacja w/w projektu obejmie dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania produkcji MADKOM SA lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie funkcjonujące w Urzędach (w zależności od Urzędu) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi.

 

W ramach zamówienia MADKOM SA uruchomi również eUsługi na platformie ePUAP dla każdego z Urzędów.

 

Wartość zamówienia wynosi 800 065,59 zł