SYSTEMY Z RODZINY SIDAS W „URZĘDACH NA MIARĘ POTRZEB I OCZEKIWAŃ NASZYCH MIESZKAŃCÓW”.

W wyniku oceny ofert dotyczących projektu pt. „Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”, chcieliśmy Państwa poinformować, iż oferta Madkom SA została wybrana jako najkorzystniejsza.

W związku z powyższym, w dniu wczorajszym tj. 23 października 2014r. nastąpiło podpisanie umowy z Fundacją STIWEK, a do grona naszych klientów dołączą m.in. :

 • Urząd Miasta Bochnia
 • Urząd Gminy Rzezawa
 • Urząd Miejski Wojnicz
 • Urząd Gminy Iwkowa
 • Urząd Gminy w Kłaju
 • Urząd Gminy Słopnice
 • Starostwo Powiatowe w Limanowej
 • Starostwo Powiatowe w Bochni

Realizacja w/w projektu obejmie dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania produkcji MADKOM SA lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie funkcjonujące w Urzędach (w zależności od Urzędu) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi.

W ramach zamówienia MADKOM SA uruchomi również eUsługi na platformie ePUAP dla każdego z Urzędów.

Wartość zamówienia wynosi 800 065,59 zł

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

   

  Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.