08.11.2012

Krystian

SYSTEMY Z RODZINY SIDAS W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU.

SIDAS EZD

SIDAS CU

SIDAS BIP

Na mocy podpisanej w październiku 2012r. umowy na realizację projektu pn.: E-Urząd – Elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego, Madkom SA wdroży w Starostwie Powiatowym w Brzegu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDASCyfrowy Urząd SIDAS oraz Biuletyn Informacji Publicznej SIDAS. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

 

Głównym przedmiotem projektu jest rozwijanie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Cel główny określony jako promowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych usług e-government na rzecz podniesienia konkurencyjności Województwa Opolskiego przyczynia się do realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013: Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca  do inwestowania, pracy
i zamieszkania.

 

Cel bezpośredni Projektu to Rozwój e-usług na terenie Powiatu Brzeskiego.

 

Termin realizacji do 20 grudnia 2012 r.

 

Wartość zamówienia to 699 438,27 zł.