23.05.2017

Krystian

System SIDAS w Gminie Jerzmanowa

SIDAS EZD

SIDAS BIP

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2017r. została podpisana umowa z Gminą Jerzmanowa na realizację projektu „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa”.

 

W ramach tej umowy Spółka dostarczy i wdroży systemy Sidas EZD i Sidas BIP oraz zbuduje i uruchomi e-usługi publiczne na platformie ePUAP. Do przedmiotu zamówienia należy także wdrożenie systemu do obsługi podatków i opłat lokalnych a także wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy.

 

Łączna wartość zamówienia: 371 644,50 zł