28.07.2014

Krystian

SYSTEM SIDAS EZD WSPOMOŻE PRACĘ URZĘDU GMINY ŁUŻNA

SIDAS EZD

Szkolenia

Urząd Gminy Łużna (województwo małopolskie) wybrał system produkcji MADKOM SA – SIDAS EZD jako narzędzie wspierające obieg dokumentów.  W ramach uzyskanego kontraktu nasza spółka dostarczy oprogramowanie SIDAS EZD oraz System Opłat Lokalnych. Dostarczone rozwiązanie zostanie również zintegrowane z użytkowanymi przez Urząd Gminy Łużna Systemami Dziedzinowymi, Biuletynem Informacji Publicznej oraz platformą ePUAP.

 

Zamówienie obejmuje ponadto przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia dostarczanych systemów oraz przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy Łużna

 

Wartość uzyskanego zamówienia: 81 498,57 zł