18.03.2014

Krystian

SYSTEM SIDAS EZD W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

SIDAS EZD

W wyniku uzyskanego zamówienia do grona Klientów Madkom SA dołącza Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zawartej w dniu 17 marca 2014 r. umowy, specjaliści naszej firmy dostarczą niezbędną infrastrukturę sprzętową i wdrożą system SIDAS EZD jako narzędzie do zarządzania dokumentacją elektroniczną oraz zintegrują dostarczone oprogramowanie z platformą ePUAP.

 

Wdrożenie oprogramowania zostanie zrealizowane dla 110 stanowisk, a swym zakresem obejmie szkolenia oraz prace konfiguracyjne niezbędne do właściwego uruchomienia produkcyjnie systemu SIDAS EZD w siedzibie Starostwa. Po zakończeniu wdrożenia zostanie usprawniony obieg dokumentów a Starostwo będzie przygotowane na kompleksowe świadczenie e-Usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP, co niewątpliwie ułatwi pracę Urzędnikom oraz przyspieszy komunikację pomiędzy Interesantami a Starostwem. Warto przy tym zaznaczyć, iż Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim jest 22 powiatem ziemskim, który będzie korzystał z systemów spółki.

 

Wartość podpisanej umowy to 115 976,00 zł.