09.12.2011

Krystian

SYSTEM PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W URZĘDZIE GMINY MIĘKINIA

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa i wdrożenie dziedzinowego systemu informatycznego wspomagającego planowanie i realizację Budżetu”, oferta firmy Madkom SA okazała się najlepsza.

 

System Planowania i Realizacji Budżetu SIDAS to zaawansowane narzędzie wspomagające proces budżetowania i kontroli budżetu w jednostkach administracji samorządowej. System obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem takich jak prognoza, konstrukcja projektu, uchwała budżetowa, wprowadzanie i ewidencja zmian w budżecie czy Wieloletnia Prognoza Finansowa.

 

Istotną cechą wdrażanego oprogramowania jest fakt, że wspiera planowanie i realizację budżetu w układzie zadaniowym (budżet zadaniowy).