SYSTEM PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU, CYFROWY URZĄD ORAZ BROKER INTEGRACYJNY W URZĘDZIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA.

Wdrożenie Systemu Planowania i Realizacji BudżetuCyfrowego Urzędu oraz Brokera Integracyjnego w Urzędzie Gminy Środa Śląska realizowaliśmy w ramach prowadzonego przez gminę projektu „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska”.

W ramach wdrożenia Brokera Integracyjnego uruchomiliśmy wymianę danych pomiędzy systemami budżetowymi, elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) i systemem GIS.

Wartość zamówienia to 329 640 zł.

Kolejne wdrożenie „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska” wymagało od nas dostarczenia systemów: System Planowania i Realizacji Budżetu oraz Cyfrowy Urząd.  Dzięki wdrożeniu Systemu Planowania i Realizacji Budżetu, Urząd Gminy Środa Śląska uzyskała możliwość obsługi budżetu w sposób elektroniczny dzięki takim funkcjonalnościom systemu jak: planowanie budżeturealizacja budżetusprawozdawczość budżetowa, wieloletnia prognoza finansowa, budżet zadaniowy. W ramach konsorcjum we wdrożeniu brała udział firma SHH, która dostarczyła system GIS.

Wartość zamówienia to 893 220 zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.