02.11.2012

Krystian

SYSTEM PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU, CYFROWY URZĄD ORAZ BROKER INTEGRACYJNY W URZĘDZIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA.

Wdrożenie Systemu Planowania i Realizacji BudżetuCyfrowego Urzędu oraz Brokera Integracyjnego w Urzędzie Gminy Środa Śląska realizowaliśmy w ramach prowadzonego przez gminę projektu „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska”.

 

W ramach wdrożenia Brokera Integracyjnego uruchomiliśmy wymianę danych pomiędzy systemami budżetowymi, elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) i systemem GIS.

 

Wartość zamówienia to 329 640 zł.

 

Kolejne wdrożenie „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska” wymagało od nas dostarczenia systemów: System Planowania i Realizacji Budżetu oraz Cyfrowy Urząd.  Dzięki wdrożeniu Systemu Planowania i Realizacji Budżetu, Urząd Gminy Środa Śląska uzyskała możliwość obsługi budżetu w sposób elektroniczny dzięki takim funkcjonalnościom systemu jak: planowanie budżeturealizacja budżetusprawozdawczość budżetowa, wieloletnia prognoza finansowa, budżet zadaniowy. W ramach konsorcjum we wdrożeniu brała udział firma SHH, która dostarczyła system GIS.

 

Wartość zamówienia to 893 220 zł.