31.01.2017

Krystian

Styczeń jest kolejnym bardzo udanym miesiącem

SIDAS Nieruchomości

SIDAS EZD

Styczeń 2017 r. jest kolejnym bardzo udanym miesiącem dla MADKOM S.A.

 

Spółka pozyskał w wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych nowe zamówienia, w ramach których dostarczy i wdroży system SIDAS Nieruchomości, SIDAS EZD, zbuduje i uruchomi e-usługi publiczne z zakresu podatków, opłat lokalnych oraz nieruchomości na platformie ePUAP, a także dostarczy i wdroży systemy do obsługi podatków i opłat lokalnych, w tym do obsługi interesantów przez Internet dla 19 gmin z województwa łódzkiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

 

Rozbudowa portfela zamówień Spółki pozostaje jednym z głównym celów w jej strategii rozwoju na lata 2015-2020. Po bardzo udanym 4 kw. 2016 r. MADKOM S.A. niezwykle dobrze rozpoczyna również kolejny rok.

 

Łączna kwota zdobytych kontraktów wynosi ponad 988 tys. zł brutto.