07.08.2018

Krystian

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

SIDAS EZD

SIDAS mikroEZD

SIDAS CU

SIDAS BIP

Szkolenia

Konsorcjum Wykonawców w składzie MADKOM Spółka Akcyjna (Pełnomocnik Konsorcjum) oraz spółki z Grupy MADKOM: CSW Madkom Sp. z o.o. (członek konsorcjum) w dniu 30 lipca 2018 r. podpisało umowę na realizację zamówienia na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Kontrakt obejmuje dostawę oraz wdrożenie autorskich systemów produkcji MADKOM SA:

 

  • rozbudowę systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SIDAS EZD) w Starostwie Powiatowym
  • wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów SIDAS mikroEZD w 15 jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego
  • wdrożenie systemu cyfrowego urzędu SIDAS CU
  • modernizację biuletynu informacji publicznej  SIDAS BIP
  • wdrożenie pakietu e-usług na platformie ePUAP
  • integracja SIDAS EZD oraz SIDAS microEZD z ePUAP w celu zapewnienia wymiany dokumentów elektronicznych
  • dostawę niezbędnej do wdrożenia infrastruktury
  • szkolenia dla użytkowników

 

Całkowita wartość zamówienia: 433 452,00 zł