10.07.2018

Krystian

STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE NOWYM KLIENTEM MADKOM

SIDAS EZD

SIDAS CU

SIDAS BIP

SIDAS BROKER

Konsorcjum Wykonawców w składzie MADKOM Spółka Akcyjna (Pełnomocnik Konsorcjum) oraz spółki z Grupy MADKOM: CSW Madkom Sp. z o.o. (członek konsorcjum) w dniu 10 lipca 2018 r. podpisało umowę na realizację zamówienia na rzecz Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Kontrakt obejmuje dostawę oraz wdrożenie autorskich systemów produkcji MADKOM SA:

 

  • SIDAS EZD
  • SIDAS CU
  • SIDAS BIP
  • SIDAS BROKER

 

W ramach umowy zostaną również opracowane i uruchomione e-usługi na platformie ePUAP oraz przeprowadzone liczne szkolenia z zakresu wdrażanych rozwiązań.

 

Całkowita wartość zamówienia: 469 109,70 zł