27.02.2014

Krystian

SPOTKANIE Z INWESTORAMI I ANALITYKAMI – KOMANTARZ PO SPOTKANIU.

W dniu 21 lutego 2014r. w Hotelu Qubus w Krakowie odbyło się spotkanie Spółki Madkom SA z inwestorami i analitykami.

 

Spotkanie miało charakter konferencji, której główny temat stanowiły  cele emisyjne akcji serii E oraz plany przyszłościowe firmy Madkom SA.

 

Zarząd przestawił na spotkaniu cele emisyjne, które dotyczą prowadzonej emisji akcji serii E, kluczowymi celami są:

  • wzmocnienie zasobów osobowych działu handlowego spółki,
  • zwiększenie płynności finansowej spółki w okresie II i III kwartału
  • zwiększenie w perspektywie dwóch kwartałów płynności akcji spółki poprzez rozdrobnienie akcjonariatu i doprowadzenie do znaczącego polepszenia płynności akcji spółki na rynku NC.

 

Za szczególnie ważny cel w związku z realizacją emisji akcji serii E Zarząd uznał zwiększenie free floatu na akcjach spółki. Cel ten po zamknięciu emisji dla menedżerów (seria C) w ilości 2 000 000 akcji i 2 800 000 akcji oferowanych w emisji akcji serii E doprowadzi już po zamknięciu II kwartału do rozdrobnienia akcjonariatu na poziomie 11,06%.

 

Po przeprowadzeniu prezentacji spółki w związku realizowaną emisją oraz komentarzem do wyników finansowych za ubiegłe lata Zarząd spółki odpowiadał na pytania Inwestorów.

 

Pytania dotyczyły w szczególności strategii rozwojowej Spółki, Prezes Zarządu Madkom SA przybliżył cele na najbliższe lata którymi są:

  • utrzymanie tendencji wzrostowej Klientów Spółki,
  • rozwój kolejnych modułów systemu SIDAS, a także maksymalne wykorzystanie funduszy na informatyzację urzędów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 5.2.1. w celu budowy bazy Klienckiej na kolejne lata.
  • Zacieśnienie współpracy z Qumak SA oraz pozostałymi Partnerami spółki

 

Zarząd dziękuje za tak liczne zainteresowanie inwestorów Spółką i owocne spotkanie.

 

Joanna Moszczyńska – Asystentka Zarządu

 

Prezentacja ze spotkania w dniu 21 lutego 2014r.