SPOTKANIE Z INWESTORAMI I ANALITYKAMI – KOMANTARZ PO SPOTKANIU.

W dniu 21 lutego 2014r. w Hotelu Qubus w Krakowie odbyło się spotkanie Spółki Madkom SA z inwestorami i analitykami.

Spotkanie miało charakter konferencji, której główny temat stanowiły  cele emisyjne akcji serii E oraz plany przyszłościowe firmy Madkom SA.

Zarząd przestawił na spotkaniu cele emisyjne, które dotyczą prowadzonej emisji akcji serii E, kluczowymi celami są:

  • wzmocnienie zasobów osobowych działu handlowego spółki,
  • zwiększenie płynności finansowej spółki w okresie II i III kwartału
  • zwiększenie w perspektywie dwóch kwartałów płynności akcji spółki poprzez rozdrobnienie akcjonariatu i doprowadzenie do znaczącego polepszenia płynności akcji spółki na rynku NC.

Za szczególnie ważny cel w związku z realizacją emisji akcji serii E Zarząd uznał zwiększenie free floatu na akcjach spółki. Cel ten po zamknięciu emisji dla menedżerów (seria C) w ilości 2 000 000 akcji i 2 800 000 akcji oferowanych w emisji akcji serii E doprowadzi już po zamknięciu II kwartału do rozdrobnienia akcjonariatu na poziomie 11,06%.

Po przeprowadzeniu prezentacji spółki w związku realizowaną emisją oraz komentarzem do wyników finansowych za ubiegłe lata Zarząd spółki odpowiadał na pytania Inwestorów.

Pytania dotyczyły w szczególności strategii rozwojowej Spółki, Prezes Zarządu Madkom SA przybliżył cele na najbliższe lata którymi są:

  • utrzymanie tendencji wzrostowej Klientów Spółki,
  • rozwój kolejnych modułów systemu SIDAS, a także maksymalne wykorzystanie funduszy na informatyzację urzędów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 5.2.1. w celu budowy bazy Klienckiej na kolejne lata.
  • Zacieśnienie współpracy z Qumak SA oraz pozostałymi Partnerami spółki

Zarząd dziękuje za tak liczne zainteresowanie inwestorów Spółką i owocne spotkanie.

Joanna Moszczyńska – Asystentka Zarządu

Prezentacja ze spotkania w dniu 21 lutego 2014r.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.