08.05.2018

Grzegorz Szczechowiak

SIDAS w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

SIDAS EZD

W dniu 23 kwietnia 2018 r. MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach, której przedmiotem jest dostawa i wdrożenie systemu SIDAS EZD zintegrowanego z platformą ePUAP.

 

W ramach umowy zostaną również przeprowadzone szkolenia dla 200 pracowników Starostwa Powiatowego. Madkom SA, posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu naszego oprogramowania w starostwach powiatowych, prawie co pięte starostwo w kraju zdecydowało się na nasze oprogramowanie.

 

Całkowita wartość zamówienia: 149.000,00 zł