14.06.2013

Krystian

SIDAS EZD W MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W TYCHACH

SIDAS EZD

Szkolenia

Kolejna umowa wdrożeniowa została zawarta z Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania i wdrożenie systemu SIDAS EZD oraz przeprowadzenie szkoleń użytkowników.

 

SIDAS EZD wspomoże funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Oświaty, którego przedmiotem działalności jest kreowanie samorządowej polityki oświatowej oraz zarządzanie oświatą, w tym realizacja zadań wynikających wprost z przepisów prawa oświatowego lub zleconych przez organy Miasta Tychy, nadzór nad działalnością szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

Wartość zamówienia to 34 317,00 zł