06.12.2017

Grzegorz Szczechowiak

SAWPE Produktem Roku 2017 miesięcznika IT w Administracji

W dniu 05-12-2017 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystej gali wręczenia nagród miesięcznika IT w Administracji. Gala odbyła się w Warszawie w Teatrze Kamienica. Udział w niej wzięli przedstawiciele firm wyróżnionych przez czytelników oraz redakcję miesięcznika. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jednym z wyróżnionych produktów został System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (skr. SAWPE) z trzecim miejscem na podium !

 

Dziękujemy czytelnikom miesięcznika IT w Administracji, naszym Klientom oraz redakcji za zaufanie, które spowodowało, że znaleźliśmy się na podium.

 

SAWPE jako usługa jest zaimplementowany w naszym serwisie https://verifysignature.pl oraz wielu autorskich produktach Madkom SA. Serwis https://verifysignature.pl pozwala na weryfikację autentyczności podpisu cyfrowego, którym są potwierdzone dokumenty elektroniczne. Dzięki usłudze uzyskujemy stu procentową pewność autentyczności dokumentu oraz informację o braku ingerencji w jego integralność na drodze pomiędzy nadawcą a odbiorcą.

 

Odbiorcami usługi https://verifysignature.pl są pracownicy administracji publicznej, firmy komercyjne jak i, w dużej mierze, osoby fizyczne. Szczególnym sektorem, który zauważył przydatność i wyraża duże zainteresowanie https://verifysignature.pl jest sektor bankowy i ubezpieczeniowy.

sawpe produktem roku

 

Wyrażamy nadzieję, że nasza usługa przyczyni się do popularyzacji podpisu elektronicznego nie tylko w sektorze administracji publicznej lecz także sektorze prywatnym gdzie może się przyczynić do bardzo dużych oszczędności w obrocie gospodarczym.

 

Jeszcze raz dziękujemy czytelnikom, redakcji IT w Administracji oraz naszym Klientom za, jakże cenne dla nas wyróżnienie.