17.12.2015

Krystian

Ruszył program operacyjny POWER działanie 2.18, Wysokiej jakości usługi administracyjne

Ruszył program operacyjny POWER działanie 2.18, Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

W dniu 16 grudnia 2015 został ogłoszony nabór w ramach projektu POWER działanie 2.18, Wysokiej jakości usługi administracyjne. Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

 

a) podatki i opłaty lokalne, poprzez:

 

  • elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego,
  • automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
  • doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
  • wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

 

b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi, poprzez:

 

  • wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
  • doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
  • wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%, przy czym wkład własny można wnosić w postaci niefinansowej.

 

Alokacja konkursu to aż 58 557 800 zł

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie pod nr. +48 58 712 60 20