22.06.2011

Krystian

RUSZYŁ PROFIL ZAUFANY.

W dniu 9 czerwca 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie MSWiA w sprawie z zakresu i warunków korzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego.

 

Zgodnie z informacją umieszczoną na portalu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Profil Zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP. Stanowi on bezpłatną alternatywę dla tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego w kontaktach z administracją publiczną.

 

W chwili obecnej można korzystać z Profilu Zaufanego w ramach ePUAP. Trwają prace nad udostępnieniem takiej możliwości także poza platformą ePUAP, w szczególności w systemie Cyfrowy Urząd SIDAS (dawniej DocSign Cyfrowy Urząd). W najbliższym czasie nasi klienci wykorzystujący w kontaktach z interesantami system Cyfrowy Urząd SIDAS otrzymają także taką możliwość.