RUSZYŁ PROFIL ZAUFANY.

W dniu 9 czerwca 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie MSWiA w sprawie z zakresu i warunków korzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego.

Zgodnie z informacją umieszczoną na portalu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Profil Zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP. Stanowi on bezpłatną alternatywę dla tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego w kontaktach z administracją publiczną.

W chwili obecnej można korzystać z Profilu Zaufanego w ramach ePUAP. Trwają prace nad udostępnieniem takiej możliwości także poza platformą ePUAP, w szczególności w systemie Cyfrowy Urząd SIDAS (dawniej DocSign Cyfrowy Urząd). W najbliższym czasie nasi klienci wykorzystujący w kontaktach z interesantami system Cyfrowy Urząd SIDAS otrzymają także taką możliwość.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.