08.09.2010

Krystian

POMORSKIE FORUM INFORMATYKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZENIESIONE NA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 R.

Nowy termin imprezy zostanie podany wkrótce.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony Forum www.pfiap.pl.

 

Celem Pomorskiego Forum Informatyki Administracji Publicznej jest stworzenie możliwości swobodnej wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej różnego szczebla.

 

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje na pfiap.pl

 

Uczestnicy Forum będą mieli okazję wysłuchać wykładów, wymienić się doświadczeniami oraz dyskutować w gronie specjalistów. Wieczór spędzą przy uroczystej kolacji.

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (PPNT) przy współpracy merytorycznej i technicznej firmy Madkom Sp. z o.o. , będącej jednocześnie członkiem PPNT. W konferencji uczestniczyć będą osoby odpowiedzialne za informatyzację urzędów administracji publicznej w całej Polsce.

 

O Forum:

 

Strona www: pfiap.pl

 

Organizator: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Madkom Sp. z o.o.

 

Adresaci: Przedstawiciele urzędów administracji publicznej z całej Polski – osoby odpowiedzialne za informatyzację – sekretarze, skarbnicy, informatycy.

 

Prelegenci: Specjaliści z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz zagadnień finansowo-budżetowych dotyczących urzędów, przedstawiciele sponsorów i organizatorów (przedstawiciele: MSWiA, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego)