PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU W URZĘDZIE MIASTA GDYNI.

Podpisaliśmy umowę na instalację i wdrożenie elektronicznej Platformy eUsług, oraz dostawę 161 Formularzy Elektronicznych w Urzędzie Miasta w Gdyni. Wdrożone rozwiązanie jest zintegrowane z Platformą ePUAP. Dostawa platformy realizowana jest w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, osi priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy Społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.
Platforma eUsług umożliwi świadczenie interesantom Urzędu Miasta Gdyni usług za pomocą Formularzy Elektronicznych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami obowiązującego prawa.
Rozwiązanie, które zostanie dostarczone przez Madkom SA umożliwia dwustronną komunikację z interesantami, w szczególności dostęp do informacji o udostępnianych usługach, obsługę składanych Wniosków wraz z opłatami, obsługę odpowiedzi oraz śledzenie stanu załatwianych spraw.
Wartość samej umowy to 364 474 zł jednak wartość całego projektu będzie wyższa ze względu na realizację usług uzupełniających.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.