10.01.2013

Krystian

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU W URZĘDZIE MIASTA GDYNI.

Podpisaliśmy umowę na instalację i wdrożenie elektronicznej Platformy eUsług, oraz dostawę 161 Formularzy Elektronicznych w Urzędzie Miasta w Gdyni. Wdrożone rozwiązanie jest zintegrowane z Platformą ePUAP. Dostawa platformy realizowana jest w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, osi priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy Społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.
Platforma eUsług umożliwi świadczenie interesantom Urzędu Miasta Gdyni usług za pomocą Formularzy Elektronicznych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami obowiązującego prawa.
Rozwiązanie, które zostanie dostarczone przez Madkom SA umożliwia dwustronną komunikację z interesantami, w szczególności dostęp do informacji o udostępnianych usługach, obsługę składanych Wniosków wraz z opłatami, obsługę odpowiedzi oraz śledzenie stanu załatwianych spraw.
Wartość samej umowy to 364 474 zł jednak wartość całego projektu będzie wyższa ze względu na realizację usług uzupełniających.